CONDUCERE

 

Director General   -   Chitu Florin Virgil CV
   
Presedinte CA - Ghinescu Mihai CV
Administrator - Ionita Anca-Rodica CV
Administrator - Tirziu Luana CV
Administrator - Chitu Florin-Virgil CV
Administrator - Toader Radu-Florin CV
Administrator - Vlad Gheorghe-Denis CV
Administrator - Jelea Razvan CV

 

Politica de remunerare pentru administrator si directori a Societatii Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Contact

Mesaj de contact